حضور چهره ها در پنجمین روز - عکس از حامد سوداچی، محمد سجاد عرفانی، محمد عبادالله، حدیثه اسماعیلی، بهنام مدبر