دبیرکل انجمن نویسندگان و روزنامه نگاران دفاع مقدس از تجلیل ۶ فعال روزنامه نگار زن در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات خبر داد.


سعید علامیان در گفتگو با کمیته اطلاع رسانی درباره سومین سال حضور انجمن روزنامه نگاران و نویسندگان دفاع مقدس در نمایشگاه مطبوعات گفت: این انجمن با پوشش ۱۲۰ خبرنگار و روزنامه نگار فعال امسال با رویکرد ویژه بانوان به نمایشگاه آمده است.

وی افزود: روز پنجم نمایشگاه طی مراسمی با خاطره گویی محسن رفیق دوست از شش نویسنده و روزنامه نگار زن دفاع مقدس تجلیل می شود.

علامیان گفت: مراسم شب خاطره گویی که هر سال در حوزه هنری برگزار می شود را به نمایشگاه آورده ایم و قرار است در روز هفتم نمایشگاه با حضور یکصد و پنجاه نفر خاطرات خبرنگاران پیشکسوت جنگ مرور شود.

به گفته علامیان دوره های آموزشی_کارگاهی خبرنگاری در دفاع مقدس از سوی پیشکسوتان این عرصه که پیش از این از سوی این انجمن برگزار می شد به دلیل کمبود بودجه و نبود حمایت معنوی برگزار نمی شود.

وی همچنین از ستاد برگزاری نمایشگاه مطبوعات به دلیل جانمایی خوب غرفه های امسال تشکر کرد.