انتخابات اعضای هیئت مدیره خانه های مطبوعات ۵ استان کرمانشاه، گیلان، کهگیلویه و بویر احمد، همدان و مرکزی صبح امروز با مشارکت  84.4 درصدی در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد و استان کرمانشاه با مشارکت ۹۷ درصدی حائز بیشترین مشارکت شد.

بنابراین گزارش، پیشتر نیز انتخابات اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات ۲۴ استان برگزار شده و تا دو ماه دیگر هم انتخابات اصفهان، گلستان و شهرستان های استان تهران برگزار می شود.
اعضای هیئت مدیره خانه های مطبوعات بر اساس اساسنامه از ۲ نفر مدیرمسئول، ۳ روزنامه نگار، ۱ نفر سرپرست نشریات مکتوب، ۱ نفر سرپرست خبرگزاری ها و پایگاه های خبری و ۲ بازرس از میان اعضایی که اعلام نامزدی کرده اند تشکیل می شود.
نکته قابل توجه در انتخابات امسال رای گیری الکترونیک آن است و اینکه تنها اعضای خانه های مطبوعات حق انتخاب دارند.
بنا به گفته مسئولین برگزاری، ۱۸ وظیفه از وظایف ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور از جمله برگزاری جشنواره ها، دوره های آموزشی و رصد انتشار ویژه نامه های غیرقانونی به خانه های مطبوعات واگذار شده است.
شایان ذکر است خانه های مطبوعات در روند تامین امنیت شغلی اصحاب رسانه کمک کننده است؛ روزنامه نگاران و خبرنگاران با استعلام از خانه مطبوعات می توانند به رسانه منتخب خود اعتماد کنند.