نشست خبری صلاح فحص، نماینده رادیوالرساله و هفته نانه العواصف لبنان در بخش میز تخصصی رسانه های خارجی نمایشگاه مطبوعات با موضوع "رسانه های مقاومت و تاثیرات آن در افکار عمومی جهان" برگزار شد.
صلاح فحص، سخنانش را با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی آغاز کرد و گفت: اطلاع رسانی به نوعی عبادت خداوند است و کسی که وظیفه خودش را به خوبی انجام بدهد، شیطان را فریب داده است. امام موسی صدر هم در سخنانش به اهمیت و نقش مهم اطلاع رسانی اشاره کرده است؛ آنقدر که درست انجام دادن اطلاع رسانی و خدمت به بشر، رضایت خداوند را ارمغان می آورد.
وی ادامه داد: وقتی اطلاع رسانی پر از دروغ شود، گمراه سازی، نیرنگ و سرپوشی بر واقعیت ها، آن وقت است که فریب شیطان را خورده ایم.
او صحبت هایش را همچنان با سخنانی از امام موسی صدر ادامه داد و گفت: از نظر امام موسی صدر، اطلاع رسانی یکی از مهمترین میادین جهادی است و هرکسی در زمینه اطلاع رسانی فعالیت میکند، در حقیقت برادرهایش را راهنمایی میکند و زمینه ساز افکار عمومی و پروش دهنده آن است. زیر اطلاع رسانی نوعی غذا برای روح و معنویت انسان است.
فحص با اشاره به آفت های اطلاع رسانی نادرست گفت: گمراهی و انحراف در اطلاع رسانی، مانند آتشی در انبار کاه هستند و میتواند جان رسانه ها را بگیرد. اتفاقی که با انتشار اخبار کذب و بدون منبع رخ خواهد داد.
او اطلاع رسانی را ابزاری قوی برای جنگ نرم دانست و گفت: نقش اطلاع رسانی در جنگ نرم خطرناک تر از بمباران و موشک باران است چون عقل و احساس را با هم نشانه میگیرد و میتواند اعتماد و اطمینان را از بین ببرد و در بین مردم تفرقه ایجاد کند.
او در ادامه سخنرانی هایش به اهمیت اطلاع رسانی در مقاومت اشاره کرد و گفت: فعالیت های مقاومت، همیشه با اطلاع رسانی همراه شده است. کسانی که در این زمینه فعالیت میکنند، مثل همان کسانی هستند که در صحنه نبرد میجنگند، زیرا نبرد میان ما و دشمن بر سر کسب اندیشه ها، به انداره نبرد بر سر کسب زمین اهمیت دارد و همه ما میتوانیم برای این اهداف، در هر عرصه ای تلاش کنیم.
وی افزود: حالا دیگر در جایی ایستاده ایم که مقاومت فلسطین و لبنان را به عربی و انگلیسی، اطلاع رسانی میکنیم و به تشریح آنها پرداخته ایم. ما به تشریح عملیات انتفاضه و عملیات شهادت طلبانه میپردازیم تا با این کار از آنها در برابر اشخاصی که به آنها شک دارند، حمایت کنیم. ما در روند اطلاع رسانی، در برابر عادی سازی رژیم صهیونیستی مقاومت میکنیم و در برابرش میایستیم. مردم را به سوی تحریم کالاهای صهیونیستی تشویق میکنیم و از آثار و پیامدهای خرید این کالاها در اقتصاد کشور آگاه میکنیم. ما تلاش میکنیم تا مانع موفقیت های سیاسی و اقتصادی دشمن شویم.
نماینده رادیوالرساله، به مسیرهای موفقیت در این هدف اشاره کرد و گفت: این واقعیت است که ما نباید منتظر شویم که رسانه ای برای ما خریداری شود تا ما اطلاع رسانی کنیم، بلکه باید خودمان آن را ایجاد کنیم و برای مقاومت اطلاع رسانی کنیم.
او ادامه داد: از ما میخواهند تا هواپیما، تانک و ماهواره بسازیم تا موفق شویم اما من فکر میکنم بابد بدانیم چطور هواپیما و تانک را نابود کنیم و ماهواره را محاصره کنیم تا موفق شویم. باید این کار را با ایمان به خداوند انجام بدهیم که تکمیل کننده پیروزی است.
نماینده هفته نامه العواصف گفت: قدرت وقتی حاصل میشود که اطلاع رسانی پویا باشد. این پویا بودن حاصل چند ویژگی است. یک اینکه خبرهایمان همسو با واقعیت باشد. دو اینکه اطلاع رسانی در کمال آزادی صورت بگیرد و در نهایت اینکه ساختارها، اجازه این همسویی را بدهد تا تبدیل به قدرتی برای تغییرات دموکراتیک شود. زیرا قدرت رسانه ها، نهفته در قدرت تاثیرگذاری شان در جامعه است.
او ادامه داد: وقتی که اقشار جامعه بتوانند نظراتشان را بگویند، در حقیقت اهرمی برای نیروهای معارض هستند و از حقوق خود دفاع میکنند اما اگر اینطور نباشد، رسانه ها به اهرم فشاری در دست حاکمیت تبدیل میشوند.
وی درباره همین موضوع گفت: مثلا اطلاع رسانی آمریکا برای منعکس کردن سیاست های رسمی حکومت شده است و همه اولویت شان، انتشار اخبار به نفع همان کشور است. البته این ماجرا تا قبل از واقعه یازده سپتامبر اینطور نبود اما بعد از آن، تبدیل به رسانه هایی شدند که چشمانشان را روی واقعیت میبندند.
صلاح فحص گفت: نباید اطلاع رسانی دیگران، قدرت تشخیص را از ما بگیرد زیرا خبرهای هر کشوری، دارای اولویت های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی خاص خودشان است. ما هم میتوانیم به اعراب و مسلمانان جهان که دارای فرهنگ و تمدن درخشانی است، اولویت های خودمان را ارایه بدهیم.

او اضافه کرد: اما متاسفانه، رسانه های عربی، در تقلید کور کورانه غرق شده اند و محیطی ساخته اند که هدفش تاثیرگزاری نیست و خبرهایشان با فرهنگ ما مغایرت دارد. این درست است که شاهد تحول خوبی در رسانه های خود هستیم اما باید طوری رفتار کنیم که نه فقط مسایل سیاسی بلکه اخلاق را هم رعایت کرده باشیم. ما باید اطلاع رسانی را نوعی وسیله برای فرهنگ سازی در بین مردم ببینیم تا به وسیله آن معرفت و اطلاعات به همدیگر منتقل کنیم. موفقیت اطلاع رسانی در این است که با صداقت جلو برود.
صلاح فحص در پایان به اهمیت اطلاع رسانی در مقاومت اشاره کرد و گفت: اطلاع رسانی غربی، اعراب را ترسو و رژیم صهیونیستی را خوب جلوه داده اند و این ما هستیم که باید با اطلاع رسانی صحیح، امت خودمان را بازیابیم.برای همین، حالا دیگر در موضوع مقاومت، دوربین همسو با تفنگ شده است و دوست رزمنده ها است. ما بابد روبروی رسانه دشمن بایستیم چون باطنش مرگ است.