معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  pressexpo@

روزنامه قدس ویژه نامه روز هشتم و پایانی نمایشگاه را در 24 صفحه منتشر کرد و ضمن پرداختن به رویدادهای مهم روزهای گذشته نمایشگاه، گفت و گویی هایی از صاحب نظران عرصه فرهنگ و رسانه را منتشر کرد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، در صفحه نخست این ویژه نامه تصویر کودک کار در کارگاه با تیتر امید بخش "چلچراغ حمایت از محرومان با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه روشن شد" به چشم می خورد.

اما خبر انتخاب غرفه های برتر تیتر جذاب برای رسانه های حاضر در نمایشگاه است و در صفحه دوم این ویژه نامه به آن شده است.

دکتر مجید رضاییان، سرمقاله ویژه نامه قدس برای روز پایانی نمایشگاه را قلم زده و با طرح موضوع آزادی بیان یا بقای رسانه عنوان کرده است تنها در سایه شکل گیری انجمن های صنفی و مدنی، برخورد با تخلف های رسانه ای ممکن است.

وی روزنامه نگاری را در همه جای دنیا حرفه ای مهارت محور و تجربی می داند و تصریح می کند: پایه روزنامه نگاری بر این تخصص پیچیده استوار است که هر لحظه آن با لحظات دیگر تفاوت می کند.

«یاد پدر علم و ارتباطات ایران گرامی داشته شد»؛ این تیتر ویژه ای در ویژه نامه امروز نمایشگاه است و به آیین رونمایی جلد دوم کتاب حقوق مطبوعات زنده یاد دکتر کاظم معتمد نژاد که روز گذشته در حضور شماری از چهره های فرهنگی رسانه ای کشور صورت گرفت اشاره دارد.

روزنانه قدس در ویژه نامه روز هشتم نمایشگاه گفت و گویی با فرهاد حسن زاده، نویسنده کودک و نوجوان با عنوان "نشریه یک راهرو است" را منتشر کرد.
این ویژه نامه صبح امروز در شبستان مصلی به صورت گسترده توزیع و در اختیار بازدیدکنندگان بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات قرار داده شد

تصویر روز

چند رسانه‌ای