معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  pressexpo@

همزمان با هفتمین روز نمایشگاه مطبوعات، موضوع سازمان نظام رسانه ای با حضور کارشناسان و روزنامه نگاران برجسته کشور بررسی شد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، دکتر بهروز بهزادی، روزنامه نگار برجسته و جانشین مدیر مسئول روزنامه اعتماد در آغاز نشست «سازمان نظام رسانه ای و قانون مطبوعات» اظهار کرد: سازمان نظام رسانه ای، مجموعه ای برای مطبوعات و رسانه ها در انجام و تحقق اهداف صنفی است و البته قانون مطبوعات نیز قانونی است که رسانه ها مطابق آن عمل می کنند.

دکتر باقر انصاری در ادامه با طرح پرسشی که آیا به سازمان نظام رسانه ای نیاز هست یا خیر؟ عنوان کرد: نظام رسانه ای که وابسته به دولت باشد فاقد استقلال کافی است اما در برخی از کشورها نظام رسانه ای ترکیبی دارند و برخی دیگر از نوع سومی برخوردارند و بدون دخالت دولت، رسانه ها به اداره نظام خود می پردازند و در کشور ما به واسطه قانون مطبوعات رسانه ها در فضای محدود شده ای فعالیت می کنند.

وی تصریح کرد: اگر نظام رسانه ای در کشور ما مبنای تنگناهای جدیدی شود و به محدودیت های قانون مطبوعات بیافزاید این نظام کارآمد نخواهد بود.

این فعال رسانه ای همچنین بیان کرد: هم اکنون رییس جمهور و رییس قوه قضاییه در مورد فعالیت رسانه ای اختلاف نظر دارند و ما نیازمند نگاه تخصصی به فعالیت کار حرفه ای رسانه هستیم؛ در مورد رسیدگی به جرائم هم درست نیست که این صنف با صنف مطبوعاتی ها یکسان دیده شود.

انصاری پیش نویس های تهیه شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را محدود کننده خواند و ادامه داد: آئین نامه مربوطه نیز مبین همین امر است و استفاده از واژه رسانه به جای مطبوعات و نشریات نیز حکایت از برنامه ریزی برای تمام اطلاع رسانی ها دارد و شامل فضای مجازی نیز می شود.

بهزادی موقعیت برخی از کشورهای هم جوار را که فاقد قانون مطبوعات هستند آزادانه تر دانست و گفت: مطبوعات به واسطه قانون مربوطه در محدودیت هایی به سر می برند.

وی همچنین اظهار کرد: به عقیده من اهالی مطبوعات به دنبال نظام رسانه ای هستند و اشاره رییس قوه قضاییه موضوعی است که در تمام دنیا بدون طرح دعوا رسیدگی می شود؛ اگر جرمی به واسطه یکی از مطبوعات رخ دهد به واسطه نظام رسانه ای به دادگاه معرفی می شود و از حیطه وظایف دستگاه قضا کاسته نمی شود و هیچ گاه جرم در نظام رسانه ای پنهان نمی ماند.

این مدیر رسانه ای اظهار کرد: قانون مطبوعات ما به روز نیست و در زمانی شکل گرفته که مطبوعات ما دوران صنعتی شدن را تجربه نکرده بودند و در مطبوعات صنعتی شخصی به نام مدیر مسئول نمی تواند تمام نشریه را بخواند و در خبرگزاری کدام شخص می تواند تمام مطالب به لحظه خبرگزاری را بخوند در این صورت نباید آن فرد هیج گونه خواب و خوراکی داشته باشد.

دکتر حسین ضیایی درباره بررسی سازمان نظارم رسانه ای و قانون مطبوعات بر کار تخصصی و نگاه علمی تاکید کرد و افزود: با گذشت 4 دهه هنوز نتوانستیم قانون مناسبی را برای مطبوعات تنظیم کنیم و در این متن تنظیمی نوعی ترس از حقوق خبرنگار ملموس است در حالیکه روح این قانون باید برای کمک به خبرنگار باشد.
بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات فردا جمعه بیست و یکم آبان ماه به کار خود پایان می دهد.

تصویر روز

چند رسانه‌ای